Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej 8 Czerwca Przemyśl

Podczas Wielkiego Pikniku Charytatywnego redakcji Życia Podkarpackiego i Fundacji Życia Podkarpackiego nasze Stowarzyszenie wraz z Amazonkami wręczały różowe kartki promujące "Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej" pod hasłem akcji "Razem wygrywamy z rakiem piersi" . Gośćmi naszego stowarzyszenia były koleżanki z Spolecnosci Klinicznej Onkologii z Humennego (Słowacja)