Zjazd Delegatek EUROPA DONNA 2010 - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej